Пятница, 14.06.2024, 08:19Наша страница в FaceBook|RSS
 
 |Сайт епархии
1 2 3 ... 65 66 »

В номере:

 • Новости первопрестольного.
 • Новости епархии.
 • Май - месяц побед.
 • Духовная жизнь.
 • "Айордеац тун".
 • Литературная страница.
 • Культурная жизнь.
 • Новые издания.

... и многое другое.

... Читать дальше »

 • 15.06.2014, (Выпуск)

 • В номере:

  • Праздник Святого Воскресения Христова.
  • Новости епархии. Фоторепортаж с праздничных пасхальных мероприятий.
  • 99-ая годовщина геноцида армян.
  • Литературная страница.
  • "Айордеац тун".
  • Новые издания. ... Читать дальше »
 • 18.05.2014, (Выпуск)

 • В номере:

  • Новости из Первопрестольного.
  • Новости епархии.
  • Наш собеседник - Елена Шуваева-Петросян.
  • Духовная жизнь.
  • "Айордеац тун".
  • Литературная страница.
  • Новые издания...

  ... и многое другое.

  ... Читать дальше »

 • 02.05.2014, (Выпуск)


 • Советуем посмотреть
  Последний номер
  Армянский Храмовый Комплекс  Поиск по сайту  Իմ ծննդա­վայ­րում լու­րե­րը տա­րած­վում են լույ­սի ա­րա­գութ­յամբ: Չես հասց­նում ար­տա­բե­րել նա­խա­դա­սութ­յանդ եզ­րա­փա­կիչ բա­ռը` բնա­կա­վայ­րի ու­ղիղ կեսն ար­դեն ակ­տիվ քննար­կում է նոր ի­րա­դար­ձութ­յու­նը, հա­մե­մե­լով այն ֆան­տաս­տիկ ման­րա­մաս­նութ­յուն­նե­րով և, ան­պատ­ճառ, սե­փա­կան մեկ­նա­բա­նութ­յուն­նե­րով: Ընդ ո­րում, լու­րե­րի սփռվե­լու մե­խա­նիզ­մը մե­րոնց հե­ղի­նա­կա­յին գաղտ­նիք­նե­րից մեկն է, ա­մե­նամ­շու­շոտն ու ան­հա­սա­նե­լին: 

  «Ի ծննդե ես կապ­ված եմ իմ ար­մատ­նե­րին: Պարս­կաս­տա­նում ապ­րածս տա­րի­նե­րին հա­յացքս միշտ դե­պի Հա­յաս­տանն էր: Պապս ա­ռա­վոտ կա­նուխ արթ­նա­նում էր և­ ար­ևա­ծա­գին հաս­տատ պի­տի եր­գեր «Ա­ռա­վոտ լու­սոն»: Շատ հե­տաքր­քիր ա­րա­րո­ղութ­յուն էր. մար­դը պաշ­տում էր այն հզոր ար­ևը, որ կե­նաց սկիզբն է: Պապս Ար­ևելք նա­յե­լու փո­խա­րեն թեք­վում էր դե­պի Հ­յու­սիս: Մի ան­գամ հարց­րե­ցի՝ «Ին­չու՞ ես Հ­յու­սիս նա­յում»: Պա­տաս­խա­նեց. «­Մեր Ար­ևել­քը Հ­յու­սիսն է, ուր Հա­յաս­տանն է՝ մեր եր­կի­րը: Այս նա­խա­դա­սութ­յու­նը կրթա­կան նա­խա­դա­սութ­յուն է: Ամ­բողջ իմ կյան­քի ըն­թաց­քում այս նա­խա­դա­սութ­յունն է ինձ մղել դե­պի Հայ­րե­նիք: Իմ ոտ­քը այս հո­ղի վրա շատ ա­մուր է»:

  Վերստին Ապրիլի քսանչորսն է: Անմեկնելի զգացումներ են հոգումս, ինչը բարձրաձայնելը, ինչի մասին խոսելը տարիների հետ թվում է ավելի ու ավելի անկարելի: Նախանձում եմ նրան, ով հաշիվը փակել է անցյալի հետ, ում հոգին վարակված չէ  հարազատի խոշտանգված ճակատագրի անանց ցավով, ով կարողանում է վայելել անթալյաների ծովն ու բնությունը՝ դրանց այսօրվա բնակիչներին համարելով քաղաքակիրթ, բարի, անչար…-Որդին հոր համար պատասխան չի տալիս,- կասկածում եմ…

  В конце нашего разговора он пристально посмотрел на меня и после небольшой паузы тихо выговорил: «Что обо мне писать! Вот, о ребятах, которые погибли, защищая свой очаг, надо писать… Самое обидное, что армяне ничего толком не знают про все эти события… Иногда задаюсь вопросом: «Может, я не за тех воевал?».

  Զարմանալի մի օրինաչափությամբ յուրաքանչյուր եկող գարուն գեղեցիկ անակնկալ է մատուցում ինձ՝ հետաքրքիր մարդկանց հետ ծանոթությունների ձևով: Խոստովանեմ՝ սպասում ու պատրաստվում եմ դրանց, կենսատու այդ հանդիպումներին, որոնք լիցքավորում են ինձ, «նորոգում» լավատեսությունս, նոր հարցեր ու պատասխաններ առաջադրում: Ես անսահման շնորհակալ եմ այդ ծանոթություններին, որոնք շատ հաճախ վերածվում են իսկական բարեկամության:

  Светлану Арамовну Каграмановну часто можно увидеть  во время воскресной  Литургии, на разных армянских мероприятиях. Тикин Светлану ни с кем не спутаешь.  Дело не в  роскошных, кудрявых, седых волосах, и даже  слегка хрипловатом голосе, в котором улавливаются  теплые, родные нотки, какое- то  скрытое беспокойство – а вдруг у собеседника проблемы, которые она – Светлана – готова выслушать, если возможно – помочь разобраться. 


  Газета «Армянская Церковь» © 2008-2014. Наш баннер.
  Welcome on MerHayrenik.narod.ru: music, video, lyrics with chords, arts, history, literature, news, humor and more!Армянское интернет-сообщество Miasin.RuMARAGHAWebsite about Liberated Territory of ArtsakhAcher.ru - Армянский сайт для
 друзейSlaq.am